Solfläkt 1,5 kvm Östersund.
Sitter på sydvägg och drivs med anpassad 20 W solcell. Solcellen säkerställer att Solfläkten endast går när den ger värmetillskott, genom automatisk varvtalsreglering. Insug = inomhustemperaturen. När fläkten inte går, visar utblåstemperaturen ungefär samma som utetemperaturen då utblåsgivaren sitter längst in i utblåsröret. Dock blåser
det inte in kall luft om fläkten inte är igång.
Solfläkten sitter på en ouppvärmd, större lokal. Luftflöde ca. 60 kbm/h.

Graferna uppdateras varje minut och kameran var femte.